InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bacau

alte plangeri

(Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017 pronuntata de Judecatoria Bacau)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Bacau | Jurisprudenta Judecatoria Bacau

Dosar nr. 8287/180/2017
INCHEIERE FINALA CAMERA CONSILIU NR. 3792/2017
obiect plangere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 CPP).JUDECATORUL DE CAMERA PRELIMINARA
                                             deliberand


       Asupra cauzei penale de fata constata :
       Pe rolul Judecatoriei Bacau sub nr. --------------- a fost inregistrata plangerea petentului ---------------,  formulata impotriva solutiei procurorului dispusa in dosarul  -------------- a Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau  si prin care s-a dispus clasarea cauzei fata de AN, sub aspectul savarsirii  infractiunii de  furt calificat prev de art 228 alin 1 NCPEN.
                In motivarea plangerii petentul   arata ca, este nemultumita de solutia dispusa de procuror   intrucat este  netemeinica, motivat de faptul ca nu s-au facut demersurile necesare pentru  identificarea autorilor si nu s-a tinut cont ca este proprietarul suprafetei de teren si in posesia acestui teren din anul 2002.
                Din actele si lucrarile dosarului instanta retine :
       Prin ordonanta  nr. ----------- a Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau  si prin care s-a dispus clasarea cauzei fata de AN, sub aspectul savarsirii  infractiunii de  furt calificat prev de art 228 alin 1 NCPEN, motivat de faptul ca faptele reclamate nu sunt prevazute de lege.          
                Prin ordonanta  nr.  ----------------  prim procurorul Parchetului de pe langa  Judecatoria  Bacau a dispus respingerea plangerii petentului  ca fiind neintemeiata.
In termen legal, petentul a formulat plangere conform art 340 CPP pe care a depus-o la instanta competenta
         Analizand actele si lucrarile dosarului judecatorul de camera preliminara constata urmatoarele :
         Petentul ----------------, a sesizat la data de --------------- organele de politie Orbeni, ca de pe o suprafata de teren pe care o are in posesie si proprietate, situata la punctul numit -------------,  persoane necunoscute i-au sustras recolta de porumb de pe aceasta suprafata de teren.
          Analizand titlul de proprietate invocat de petent in plangerea formulata, respectiv  TP --------------,  pe acest titlu figureaza numita -------------- si nu petentul.
          Din actele depuse la dosar rezulta ca procura si testamentul olograf intocmite de ------------ pe numele petentului au fost revocate prin testamentul autentic intocmit in anul 2007, cu 2 ani inaintea decesului numitei ------------- in anul 2009.
          Prin sentinta  civila  -------------- a Judecatoriei Sector 1 Bucuresti  s-a constatat in mod clar si expres  care sunt persoanele care au calitate  procesuala  dupa defuncta -----------------  si  care sunt bunurile  ramase de pe urma defunctei   ---------------- respectiv  a constat calitatea de legatari universali  a  reclamantilor  -------------------Aceasta sentinta nu a stabilit calitatea de legatar universal a intimatului  ------------- dupa  defuncta  -----------------
          Prin sentinta  civila  -----------------  a Judecatoriei Bacau , s-a stabilit de catre instanta  - ,, instanta apreciaza ca reclamantul --------- nu are calitatea de mostenitor al defunctului ------------- , deoarece testamentul prin care a fost instituit legatar cu titlu particular al fiicei acestuia, ----------------- , a fost revocat cu privire la bunurile solicitate a fi incluse in masa succesorala
           In aceste conditii incepand cu data intocmirii ultimului testament de catre defuncta -----------------, petentul a pierdut calitatea de succesor al acesteia si deci si un eventual drept de proprietate asupra bunurilor ramase dupa decesul acesteia.
            In cauza petentul nu a depus la dosar un proces verbal de punere in posesie cu suprafata de teren situate in punctul ------------- , si in aceste conditii nu poate dovedi existenta unei posesii continui, utila si neviciata asupra acestei suprafete de teren . In aceste conditii tinand cont de actele aflate la dosar, aceasta suprafata de teren apare ca fiind proprietatea mostenitorilor ramasi de pe urma defunctei -----------, mostenitori enumerati expres in cuprinsul  sentintei  civile  -----------  a Judecatoriei  Bacau, mostenitori intre care nu este enumerat si petentul -------------.
             In aceste conditii proprietatea asupra suprafetei de teren si poseisa acestuia, in lipsa unui contract de arenda , unui mandat de administrare sau de dezmembramant  al respectivei suprafete de teren, revine doar  mostenitorilor legali ai defunctei ----------------,  mostenitori enumerati expres in cuprinsul  sentintei  civile  -----------------  a Judecatoriei  Bacau,  si nu si petentului.
             Desi in cauza exista niste indicii ce pot contura o  anumita situatie de fapt, acestea nu sunt suficiente, pentru a inlatura prezumtia de nevinovatie a faptuitorilor AN.
             In cauza aplicarea unei sanctiuni penale nu poate avea loc decat pe baza unor probe clare directe sau indirecte de natura sa stabileasca situatia de fapt si de asemenea a vinovatiei acestora.
             Simpla plangere a partii vatamate,  fara aratarea probelor pe care acesta se intemeiaza, nu este suficienta si nu poate invinge  o realitate de fapt si juridica si in aceste conditii  nici prezumtia de nevinovatie a celor doi faptuitori.          
              In cauza solutiile dispuse de procuror sunt legale si temeinice in conditiile in care probele administrate sunt insuficiente pentru a dovedi ca ne aflam in fata unei fapte cu caracter penal iar in lipsa dovezilor privind calitatea de proprietar sau posesor al terenului, nu se poate stabili caracterul penal al faptei reclamate.
              Pentru considerentele aratate,  instanta va respinge plangerea ca nefondata.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

furt calificat - Sentinta penala nr. xxx din data de 17.09.2018
conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
furt auto - Sentinta penala nr. 953 din data de 12.10.2018
ultraj - Sentinta penala nr. .... din data de 12.10.2018
distrugere - Sentinta penala nr. 738 din data de 30.03.2018
tentativa de furt calificat - Hotarare nr. 1762 din data de 27.09.2018
tainuire - Sentinta penala nr. 1008 din data de 22.10.2018
santaj - Hotarare nr. 18541 din data de 13.04.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 18115 din data de 31.10.2017
talharie - Hotarare nr. 6711 din data de 09.05.2017
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
santaj - Hotarare nr. 12160 din data de 27.04.2017
fals in declaratii - Hotarare nr. 2197 din data de 01.03.2017
plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
vatamare corporala - Hotarare nr. 9009 din data de 30.10.2017
amenintare si ultraj - Hotarare nr. 8606 din data de 08.06.2017
refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurilor din patrimoniu - Hotarare nr. 8604 din data de 08.06.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
talharie - Sentinta penala nr. 954 din data de 14.12.2017
loviri si alte violente - Hotarare nr. 3047 din data de 14.12.2017