InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

INFRACTIUNI-STOPAJ LA SURSA

(Sentinta penala nr. 2/2015 din data de 28.01.2015 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Activitati economice (infractiuni privind regimul lor) | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

Dosar nr. 
R O M A N I A

JUDECATORIA 
SENTINTA PENALA  
Sedinta publica de la  
Completul compus din:
PRESEDINTE 
Grefier 
Statul a fost reprezentat prin procuror   din cadrul
Parchetului de pe langa Judecatoria 
 

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpata N  L  domiciliata in comuna G , jud.B  trimisa in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria R nr. /2010 pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa prev. de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns:
- inculpata  - N  L personal si asistata de avocat G L lipsind
 - parte civila  -  DGFP  si
- parte responsabila civilmente  - SC P C  SRL
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, cauza fiind amanata fata de cererea inculpatei de a-si angaja aparator, dupa care:
S-a facut identificarea inculpatei in baza art.318 Cod procedura penala.
In aplicarea dispozitiilor art.320 ind.1 Cod procedura penala, la intrebarea instantei daca recunoaste faptele retinute in actul de sesizare si  daca  solicita ca judecata sa aiba loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, inculpata declara personal ca recunoaste in totalitate  savarsirea faptelor retinute in actul de sesizare si este de acord sa se solutioneze cauza pe baza probelor administrate in faza de cercetare penala.
 In baza art.322 cod procedura penala instanta da citire actului de sesizare  si ii explica inculpatei in ce consta invinuirea ce i se aduce. Totodata    instiinteaza  pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nici o declaratie, atragandu-i atentia ca ceea ce declara poate fi folosit impotriva sa.
Inculpatal precizeaza ca este de acord sa dea declaratie, iar in baza art.323 alin.1 cod procedura penala, instanta procedeaza la ascultarea inculpatei declaratia acesteia  fiind consemnata si atasata la dosar, dupa ce a fost citita si semnata.
 Reprezentantul Parchetului solicita judecarea cauzei.
Avocat G  L solicita cuvantul pe fond.
 Instanta, in baza art.339 alin.2 cod procedura penala, constata termina cercetarea judecatoreasca si trece la dezbateri pe fond.
Reprezentantul Parchetului arata ca inculpata a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa, fapta  prev.  si pedepsita de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, constand in aceea ca, in calitate de administrator al SC P  Com SRL R , in perioada  2004- .2009, a calculat, inregistrat, retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului veniturile societatii cu titlul de retinere la sursa, un total de 18.332 lei..Fata de actul de sesizare al instantei si probele administrate in cauza rezulta ca inculpata se face vinovata de savarsirea infractiunii pentru care a fost dedusa judecatii, motiv pentru care solicita condamnarea acesteia in baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal. Apreciaza ca scopul preventitv-educativ poate fi atins si fara executare in regim de detentie, motiv pentru care solicit aplicarea dispoziilor art.81 cod penal. Solicita aplicarea dispozitiilor art.320 ind.1 alin.7 cod procedura penala. Solicita aplicarea art.71-64 lit.a, teza a II-a si lit.b cod penal si sa se atraga atentia inculpatei in conformitate cu dispozitiile art.359 cod procedura penala.  Solicita aplicarea dispozitiilor art 71 alin.5 cod penal. Totodata solicita obligarea inculpatei in solidar cu partea responsabila civilmente la plata sumei de 18.332 lei, despagubiri catre partea civila DGFP   Solicita mentinerea sechesturlui asigurator asupra imobiluluisi  comunicarea hotararii la R C  dupa ramanerea definitiva si irevocabila.
Avocat G  L  arata ca faptele sunt cele prezentate de reprezentantul Parchetului, iar in circumstantiere, solicita a se avea in vedere pozitia inculpatei, faptul ca se afla la prima incalcarea a legii penale. Solicita aplicarea dispozitiilor art.81 cod penal si aplicarea dispozitiilor prevazute de art.320 ind.1 art.7 cod procedura penala. Solicita mentinerea sechestrului asigurator.
Inculpata recunoaste savarsirea faptei, arata ca s-a ajuns la aceasta situatie dion motive obiective dependente de vointa sa.Regreta  ca nu a stiut sa administreze societatea si arata ca nu a avut posibilitati de plata, deoarece din anul 2008 situatia financiara a societatii s-a depreciat. Isi insuseste concluziile puse de aparator.

JUDECATA:
Asupra actiunii penale de fata.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria  /2010 s-a dispus   punerea in miscare a  a actiuni penale si a dost trimis in judecata inculpata  N L domiciliata in comuna G jud.B  pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa prev. de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.
In motivarea de fapt s.a aratata ca  inculpata in calitate de admninistrator  la SC  P  Com SRl  in perioada   2004 -  2009 ,  a calculat   inregistrat  retinut  si nu a virat  la bugetul consolidat  al statului veniturile societatii cu titlul de retinere la sursa ,( impozit   din venituri din salarii  5028 lei  , contributie de asigurari sociale  salariati -7307 lei  contributie  asigurari de sanatate  salariati  478l lei ,  contributie  privind   somajul angajator -8l3 lei ,  contributie  privind somajul salariati .- 403 lei ),  in total obligatii in valoare de l8.332 lei.
Partea  civila DGFP    s-a constituit  parte civila cu suma de   l8.332 lei ,  prejudiciu nerecuperat de la inculpata .
Fiind audiata de catre instanta de  judecata  inculpata a recunoscut savarsirea    infractiuni pentru care a fost trimisa in judecata solicitind ca judecata cauzei  sa se efectueze numai pe baza probelor administrate in faza de cercetare penala pe care le cunoaste si  le-a insusit in totalitate.
Examinind probele  administrate in faza de cercetare penala,  respectiv proces  verbal  de sesizare din oficiu , proces verbal de  control  efectuat la data de 27.0l.20l0 ,  de  DGFP  , coroborata cu  declaratia si recunoasterea inculpatei  instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt.
Inculpata  este administrator la  SC  P C  SRL     societate care  are ca obiect principal de activitate   producerea painii si a produselor de patiserie. In cursul   lunii ianuarie 20l0  DGFP   activitatea inspectie  fiscala  a efectuat o verificare  la societatea administrata de inculpata  pe perioada   2004-2009 ,  ocazie cu care  s-a constatat  ca in aceasta perioada   inculpata a retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului  veniturile  societatii cu titlul de retinere la sursa , creand un prejudiciu  bugetului consolidat in valoare e  l8.332 lei .
Fapta inculpatei  care in calitate de administrator  al  SC P  C  SRL   in perioada  2004-2009 a calculat  a inregistrat si retinut si nu a virat  la  bugetul consolidat al statului suma  totala de l8332 lei   cu titlul de retinere la sursa   intruneste elementele constitutiv  ale infractiunii de  stopaj la sursa , prevazuta de art. 6   din legea  24l /2005  cu aplicarea art. 4l al.2 cod penal.
La individualizarea pedepsei   instanta va avea in vedere  persoana inculpatei care se afla la prima incalcare a legii penale pozitia sincera a acesteia pe tot parcursul procesului penal  facind aplicarea   dispozitiilor art. l3 cod penal si art. 320 indice l cod pr. penala , urmind  ca pedeapsa inchisorii ce se va aplica sa fie redusa in mod corespunzator.
Va aplica dispozitiile art.7l -64  lit.a , b cod penal respectiv  dreptul de a fi ales.
Fata de circumstantele personale ale  inculpatei  instanta apreciaza ca   scopul pedepsei poate fi atins  si fara executarea acesteia urmind  ca in baza art, 8l cod penal sa dispuna suspendarea conditionata a excutarii pedepsei  pe durata  prevazuta de art. 82 cod penal.
Va aplica  dispozitiile art. 7l al.5 cod penal .
Va atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.  359 cod pr. penala   in sensul ca nerespectarea acestor  dispozitii poate avea drept consecinta revocarea masurii de suspendare.
In baza art.l4 cod pr,. penala va obliga inculpata in solidar cu partea    responsabila civilmente  SC P  C  SRL  la  l8332 lei  despagubiri catre partea civila  DGFP 
Mentine masura   sechestrului asigurator  dispusa prin ordonanta nr.  /20l0 a Parchetului de pe linga Judecatoria   .
In baza art. l9l cod pr. penala va obliga  inculpata la 550 lei cheltuieli judiciare catre stat.
Pentru aceste motive
   In numele legii
Hotaraste
In baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.13 cod penal si art.320 cod procedura penala condamana inculpata N L  fiica lui   si  nascuta la  in comuna G  jud. B  ,cu acelasi domiciliu, studii superioare ,casatorita, un copil major  administrator  la  SC P  C  SRL    fara antecedente  penale avind CNP  , la 8 luni inchisoare.
Aplica art.71-64 lit.a,b cod penal respectiv  dreptul de a fi ales.
In baza art.81cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata  de 2 ani si 8 luni.
Aplica art.71 alin(5) cod penal.
Atrage atentia inculpatei conform art-359 cod procedura penala.
Obliga inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente SC P Com SRL   la 18.332 lei despagubiri catre partea civila DGFP 
Mentine masura sechestrului asigurator.
La data ramanerii irevocabile a hotararii se va comunica la R C
Obliga inculpata la 550 lei cheltuieli judiciare catre stat.
Cu recurs in 10 zile de la pronuntare si comunicare pentru partea civila si partea responsabila civilmente lipsa.
Pronuntata in sedinta publica astazi 
Presedinte                                                           Grefier
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Activitati economice (infractiuni privind regimul lor)

refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurilor din patrimoniu - Hotarare nr. 8604 din data de 08.06.2017
Incadrarea juridica data faptelor de producere de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare in afara unui antrepozit fiscal - Sentinta penala nr. 67 din data de 06.05.2014
Inadmisibilitatea aplicarii dispozitiilor O.U.G. nr.51/1998 si 95/2003, referitoare la valorificarea creantelor bugetare preluate de A.V.A.S., in cadrul procedurii de reorganizare si lichidare judiciara - Decizie nr. 110/R din data de 02.03.2006
Cerere de autorizare a comitetului creditorilor de a introduce actiunea in anularea actelor frauduloase-art.62 din Legea nr.64/l995. Titularul cererii si termenul de formulare a cererii. - Decizie nr. 52/R din data de 07.02.2006
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 288/R din data de 13.04.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 1008/SIND din data de 25.04.2012
Contracte - Decizie nr. 445/R din data de 24.05.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 3222/CA din data de 21.05.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 290/C din data de 02.06.2012
Societati comerciale - Sentinta civila nr. 255/C din data de 07.06.2012
Contracte - Sentinta civila nr. 2853/CA din data de 03.05.2012
Contract - Sentinta civila nr. 134/C din data de 12.03.2012
Clauza penala.Evaluare anticipata prejudiciului - Sentinta civila nr. 255/c din data de 07.06.2012
Pretentii comerciale. ”Criza economica” nu reprezinta forta majora. - Sentinta civila nr. 1781/c din data de 06.12.2011
Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor debitoare - Sentinta civila nr. 2422/sind din data de 21.11.2011
Anulare decizie AFM - Sentinta civila nr. 4069/CA din data de 11.10.2011
Litigii functionari- reancadrare 2011-neluarea in considerare a unor poruri constataet nelegale de Curtea de Conturi - Sentinta civila nr. 23/CA din data de 10.01.2012
Anulare decizie AFM - Sentinta civila nr. 4986/CA din data de 22.11.2011