InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

TUTELA

(Hotarare nr. 2/2014 din data de 02.04.2014 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

Dosar nr.

R O M A N I A
JUDECATORIA RAMNICU SARAT
INCHEIERE
Sedinta publica de la
Completul compus din:
PRESEDINTE AP
Grefier AM
Statul a fost reprezentat prin procuror PI  din cadrul
Parchetului de pe langa Judecatoria RS
 
Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe petenta SS  domiciliata in RS,    si pe intimatul bolnav CR, cu acelasi domiciliu, avand ca obiect- "tutela".
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns petenta SS personal si intimatul bolnav CR personal si asistat din oficiu de avocat MRS, lipsind autoritatea tutelara RS
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, cauza a fost repusa pe rol pentru a fi pusa in discutie necesitatea introducerii in cauza a parintilor minorului,  dupa care:
Avocat ME fata de motivul repunerii pe rol a cauzei, invoca dispozitiile art.39 din Legea nr.272/2004. Apreciaza ca se poate institui tutela minorului si nu solicita modificarea temeiul de drept al cererii introductive. Solicita ca instanta sa ia act ca se poate institui tutela pentru minor, iar bunica sa fie numita tutore si de asemenea competenta in solutionarea cauzei este Judecatoria RS.  Alte cereri nu mai are de formulat, solicita judecarea cauzei.
Petenta solicita judecarea cauzei.
Reprezentantul Parchetului solicita judecarea cererii.
Instanta, in baza art.392 c.pr.c., constata ca partile nu mai au cereri de formulat si nu mai sunt alte incidente de solutionat, declara deschise dezbaterile asupra fondului cauzei si acorda cuvantul pe fond.
Petenta solicita admiterea cererii si sa fie numita tutore al minorului.
Aparatorul intimatului bolnav solicita admiterea cererii cu care instanta a fost initial investita, petenta sa fie numita tutore al  bolnavului intimat minor.
Reprezentantul Parchetului apreciaza ca petenta nu poate fi numita in calitate de tutore, intrucat parintii minorului sunt in viata si nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a fi numita tutore.
In baza art. 394 c.pr. civila,instanta constata ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt si temeiurile de drept ale cauzei, inchiderile dezbaterile si retine cauza spre solutionare.

JUDECATA:
Asupra actiunii civile de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr.   la data de  , petenta SS , domiciliata in RS,  ,  a solicitat  sa fie numita tutore pentru minorul bolnav Caldararu CR  cu acela?i domiciliu.
In motivarea in fapt a cererii petenta a aratat ca minorul CR este nepotul sau ?i a fost permanent in ingrijirea sa intrucat mama l-a abandonat in spital imediat dupa na?tere , iar tatal copilului ?i-a intemeiat o alta familie  ?i locuie?te in alta localitate. 
Petenta a mai aratat ca minorul este bolnav, sufera de retard mental ?i sindrom hiperkinetic ?i  pentru  i se  intocmi  dosar medical trebuie reprezentat, in lipsa parin?ilor care nu s-au mai interesat de copil ?i l-au lasat exclusiv in grija sa, fiind singura care se ocupa de interesele minorului.
In drept cererea a fost intemeiata pe prevederile art. 118 C.civ.
In dovedirea cererii s-a propus proba cu acte ?i  ancheta sociala ?i au fost depuse copie carte de identitate petenta, certificat de na?tere minor seria   NR., acte medicale.
S-a dispus introducerea in cauza a Serviciului Public de Asistenta Sociala RS ?i emiterea unei adrese prin care s-a solicitat efectuarea unei anchete psihosociale la domiciliu petentei ?i al bolnavului  ?i s-a numit, in condi?iile art. 58 C.p.c., curator pentru bolnav
La termenul  din data de  s-a pus in vedere petentei  ?i aparatorului din oficiu al minorului fa?a de prevederile codului civil referitoare la modalita?ile de ocrotire ale minorului ?i condi?iile ce trebuie indeplinite sa precizeze cererea in fapt ?i in drept. La termenul din 15.10.2013, aparatorul minorului a depus cerere precizatoare prin care a solicitat instituirea curatelei pentru minor, invocand in drept prevederile art. 109, 182 C.civ. rap la art. 111 C.p.c.
Instan?a ?i parchetul, fa?a de ceea ce rezulta din cererile depuse ?i din sus?inerile orale ale petentei, fa?a de faptul ca minorul este lipsit de ocrotire, a pus in discu?ie daca obiectul cererii nu este plasamentul copilului ?i instan?a competenta ?i a ramas in pronun?are asupra excep?iei, cauza fiind repusa pe rol pentru a pune in discu?ie introducerea in cauza a parin?ilor minorului.
La termenul de astazi, aparatorul minorului a aratat ca apreciaza ca dosarul poate fi solu?ionat de aceasta instan?a, chiar in condi?iile ocrotirii minorului in baza Legii nr. 272/2004.
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conf. prev. OUG nr. 80/2013
In baza art. 255 C.p.c. instanta a incuviintat si administrat proba cu acte, ancheta psihosociala la domiciliul petentei, referatul intocmit fiind depus la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului sub aspectul temeiurilor de fapt si de drept incidente, instanta retine urmatoarele :
Potrivit prevederilor art. 110 NCC , tutela minorului se instituie atunci cand, ambii parinti sunt , dupa caz, decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie judecatoreasca, disparuti ori declarati judecatoreste morti, precum si in cazul in care , la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele.
Potrivit prevederilor din NCC, regula este aceea ca ocrotirea minorului se poate realiza  prin tutela, fiind limitative situatiile in care aceasta se poate realiza prin curatela - cum sunt cazurile  prev. de art. 150, 159, 167 NCC,  in  speta nefiind incidenta niciuna dintre aceste situatii speciale.
Potrivit prevederilor art. 113 din  vechiul cod al  familiei, tutela minorului se putea stabili  in cazul in care ambii parinti erau morti, necunoscuti, decazuti din drepturile parintesti, pusi sub interdictie ori declarati morti sau copilul era lipsit de ingrijirea ambilor parinti"
Potrivit prevederilor art. 47 din Legea  nr. 71/2011, dispozitiile codului civil si efectele prevazute de acesta  se aplica numai copiilor nascuti dupa intrarea sa in vigoare in cererile privitoare la stabilirea filiatiei, tagaduirea paternitatii, si orice alte actiuni privitoare la filiatie, nefiind facuta nicio men?iune referitoare la ocrotirea minorului prin tutela sau curatela, a?a incat, instan?a va aprecia ca cererile referitoare la ocrotirea minorului sunt supuse prevederilor legale ale noului cod civil.
Din actele de la dosar - ancheta psihosociala,  coroborata cu sus?inerile reclamantei, reiese fara indoiala ca parin?ii copilului nu se afla in niciuna dintre situa?iile prevazute in art. 110 C.p.c astfel incat instan?a sa poata acorda tutela copilului altei persoane
Nu pot fi aplicate nici prevederile art. 176 ?i urm C.civ care se refera la modalita?i de ocrotire ale unei persoane capabile. In opinia instantei nu se poate dispune nici numirea petentei in calitate de curator special, in baza art. 167 C.civil pentru minor, intrucat aceasta procedura este grefata pe un alt dosar principal, de punere sub interdic?ie, solu?ie care de asemenea, nu poate fi adoptata in speta  intrucat, minorul pana la 14 ani este prezumat absolut ca fiind  lipsit de capacitate de exerci?iu, in temeiul legii  ?i nu raportat la starea sa de sanatate -  a?a incat nu  ar putea fi  admisibila o astfel de cerere, pentru un copil cu varsta de 12 ani, cum este cazul in speta.
Intrucat in actuala reglementare situa?ia  minorului  lipsit de ocrotirea ambilor parinti nu se mai regaseste printre cazurile de deschidere a tutelei(a?a cum era prevazut in art. 113 din vechiul cod al familiei ), imprejurarea ca  parin?ii minorului sunt in via?a, nu sunt decazuti din drepturile parinte?ti, nu exista dovezi ca au fost pu?i sub interdic?ie judecatoreasca si nici nu sunt declarati judecatoreste disparuti, insa nu se ingrijesc de interesele minorului, petenta ar trebui sa se orienteze catre o alta cale pentru a putea obtine o masura de ocrotire a copilului pe care il ingrije?te de la na?tere, in contradictoriu cu parin?ii copilului si astfel sa poata sa serveasca interesele minorului, imposibil de realizat in lipsa unui ocrotitor legal.
Fa?a de cele ce preced, instan?a constata ca, in spe?a, fata de imprejurarea ca parintii minorului sunt in viata,  nu sunt indeplinite condi?iile prevazute de lege pentru a se dispune ocrotirea minorului in condi?iile codului civil, urmand sa respinga cererea .
Pentru aceste motive
In numele legii
Hotaraste :
Respinge actiunea formulata de reclamanta SS domiciliata in RS, str.  in contradictoriu cu bolnav CR, cu acelasi domiciliu si SPAS RS, cu sediul in strada 
Data in camera de consiliu
Definitiva
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea caii de atac si eventual, motivele  urmand sa fie depuse  la Judecatoria RS.
Pronuntata in sedinta publica astazi,    .  
Presedinte, Grefier,
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010