InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

PENAL.Contestatie in anulare

(Sentinta penala nr. 007 din data de 27.10.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Contestatie in anulare | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

         
     Pe rol fiind  judecarea contestatiei in anulare formulata de persoana vatamata  R.P., domiciliata in .
     La apelul nominal  facut in sedinta publica a lipsit  persoana vatamara R.P.  si faptuitorul M.M..
     Procedura este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care refera oral  obiectul pricinii, stadiul in care se afla  judecata, modul  de indeplinire a procedurii de citare si masurile  dispuse de instanta, dupa care:
     Reprezentantul parchetului apreciaza cauza in stare de judecata si solicita cuvantul pe fond.
     Instanta  , constata cercetarea judecatoreasca terminata si acorda cuvantul pe fond.
     Reprezentantul Parchetului  solicita respingerea contestatiei in anulare formulata de persoana vatamata.
     
                                       J U D E C A T A
     Asupra contestatiei in anulare de fata.
     RP. domiciliata in a formulat contestatie in anulare impotriva sentintei penale nr., solicitind desfiintarea acesteia si totodata suspendarea executarii pornita de executorul judecatoresc - somatia nr.
      In motivarea de fapt contestatoarea arata ca la termenul de judecata din data de
cind s-a solutionat plingerea avind calitatea de persoana vatamata a fost impiedicata sa se prezinte pentru a pune concluzii , fiind nevoita sa mearga la medic in calitate de insotitor al unei persoane pe care o are in ingrijire (nevazator).
     Pentru termenul din a solicitat atasarea dosarelor care aveau legatura cu cauza.
     Solicita ca instanta sa aiba in vedere faptul ca a fost in imposibilitate de a fi prezenta la termen si ca a facut dovada acestei imprejurari cu adeverinta medicala eliberata la
     Temei de drept invocat :art.386 lit.a si b cod procedura penala.
     La plingere contestatoarea a atasat : adeverinta medicala , somatia, sentinta penala , CI si certificatul de handicap
     Pentru solutionarea cauzei s-a dispus atasarea dosarului penal nr.
     La termenul stabilit pentru solutionarea contestatiei , contestatoarea nu s-a prezentat.
     Analizind  sustinerile contestatoarei si vazind actele si lucrarile dosarului nr., instanta retine :
     Prin sentinta penala nr. a fost respinsa plingerea persoanei vatamate R.P. si mentinuta ordonanta nr. din a Parchetului si a fost obligata totodata aceasta la 600 lei cheltuieli judiciare catre faptuitor si la 20 lei cheltuieli judiciare catre stat.
     Persoana vatamata a solicitat Parchetului  efectuarea de cercetari si trimiterea in judecata a faptuitorului M.M. pentru infractiunile prev.de art.180 al.2 cod penal si art.184 al.1 cod penal.
     A aratat ca la data de dupa efectuarea unei extractii dentare faptuitorul in calitate de medic stomatolog a realizat o interventie chirurgicala in mod necorespunzator pentru care a fost necesara interventia altor medici stomatologi iar urmare agresiunii a suferit leziuni , fiind necesare 3-4 zile de ingrijire medicala conform certificatului medico-legal.
     In urma cercetarilor efectuate pentru infractiunea de lovire Parchetul  a confirmat propunerea de neincepere a urmaririi penale impotriva faptuitorului prin rezolutia din, solutie mentinuta de Primul-procuror prin rezolutia nr..
     Impotriva solutiei persoana vatamata a formulat plingere la instanta , astfel prin sentinta penala nr. Judecatoria a admis plingerea , a desfiintat rezolutia procurorului si a trimis cauza inapoi la Parchet in vederea reinceperii urmaririi penale pentru fapta prev.de art.180 al.2 cod penal  si efectuarea de cercetari penale pentru fapta prev.de art.184 al.1 cod penal.
     Efectuindu-se mai multe acte de cercetare penala , prin reaudierea martorilor , procurorul prin ordonanta din - dosar nr., a dispus scoaterea de sub urmarire penala a faptuitorului pentru infractiunea de lovire si neinceperea urmaririi penale pentru infractiunea prev.de art.184 al.1 cod penal cu motivarea ca faptele nu exista.
     Ordonanta procurorului din a fost mentinuta de primul-procuror prin ordonanta din- dosar nr..
     Impotriva acestor solutii persoana vatamata a formulat din nou plingere la instanta in temeiul art.278 indice 1 cod procedura penala , plingere care a fost respinsa prin sentinta penala nr. si care s-a pronuntat definita conform noilor reglementari prin Legea 202/2010.
     S-a motivat in sensul ca referitor la infractiunea prevazuta de art.184 al.1 cod penal nici anterior inceperii urmaririi penale , nici dupa inceperea urmaririi penale dispusa de instanta, persoana vatamata nu a depus un act medico legal din care sa rezulte ca ar fi suferit leziuni care sa necesite pentru vindecare un numar mai mare de 10 zile de ingrijiri medicale, conditie ceruta pentru existenta laturii obiective a infractiunii.
     Cu privire la fapta de lovire s-a motivat ca dupa reaudierea  martorilor nu s-a confirmat existenta vreunui act de violenta exercitat de faptuitor asupra persoanei vatamate , astfel incit certificatul medico-legal nu se coroboreaza cu nici una din probele administrate in faza de urmarire penala.
     In consecinta a respins plingerea si a mentinut ordonanta procurorului din .
     Persoana vatamata a formulat prezenta contestatie in anulare solicitind desfiintarea sentintei penale nr. si suspendarea executarii , motivind ca la termenul de judecata din nu s-a prezentat fiind nevoita sa mearga la medic cu o persoana pe care o are in ingrijire.
     Din verificarea dosarului nr. in care s-a pronuntat sentinta penala respectiva , persoana vatamata a depus o cerere transmisa prin fax din data de, data cind era fixat termenul de judecata a plingerii , si prin care a solicitat atasarea  a doua dosare penale fara a face mentiune ca nu se poate prezenta din cauze obiective.
     Instanta apreciaza ca solicitarile contestatoarei de desfiintare a sentintei penale nr. nu sint admisibile.
     Conform art.386 al.1 lit.a cod procedura penala , contestatia in anulare se poate face cind procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza la instanta de recurs, nu a fost indeplinita conform legii si lit.b cind partea dovedeste ca la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a incunostiinta instanta despre aceasta impiedicare.
     Analizind motivele invocate in raport de dispozitiile legale in materie , se retine :
     Potrivit art.278 indice 1 al.1 cod procedura penala , dupa respingerea plingerii facute in conditiile art.275-278 cod procedura penala, se poate formula plingere la instanta careia iar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta , iar potrivit al.8 judecatorul se pronunta prin sentinta care in conformitate cu dispozitiile Legii 202/2010 este definitiva -  nesupusa nici unui control judiciar.
     In speta persoana vatamata a folosit o cale de atac extraordinara invocind dispozitiile art.386 al.1 lit.a si b cod procedura penala.
     In conformitate cu dispozitiile legale prev.de art.386 al.1 lit.a si b cod procedura penala "impotriva hotaririi penale definitive se poate face contestatie in anulare in cazuri expres prevazute - lit.a cind procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii si lit.b cind partea dovedeste ca la termenul la care s-a judecat cauza de instanta de recurs a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a incunostiinta despre aceasta impiedicare".
     Dispozitiile art.386 al.1 lit.a si b cod procedura penala se refera la cauzele care s-au aflat in fata instantei de recurs .
     Cum Judecatoria nu este instanta de recurs si cum in speta s-a declarat o cale extraordinara de atac impotriva unei hotaririi care nu este supusa nici unui control judiciar , instanta apreciaza ca inadmisibila contestatia de fata, iar daca s-ar proceda in alt mod s-ar produce o adaugare la lege , ceea ce nu este permis.
     In concluzie instanta constatind ca prezenta contestatie in anulare este inadmisibila urmeaza a o respinge ca atare.
                                                 Pentru aceste motive
                                                   In numele legii
                                                      Hotaraste:
      Respinge ca inadmisibila contestatia in anulare formulata de contestatoarea R.P. domiciliata in, impotriva sentintei penale nr. - dosar penal nr..
     Definitiva.
     Pronuntata in sedinta publica azi.
                                                               

3

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare

Contestatie in anulare - Sentinta civila nr. 324 din data de 28.03.2011
contestatie in anulare.inculpat neaudiat in calea de atac - Decizie nr. 35 din data de 10.12.2008
Simetrie: conditii de autorizare functionare agent forta de munca - retragere autorizatie. - Sentinta civila nr. 56/F din data de 03.06.2015
Decizie de impunere emisa de Casa judeteana de Asigurari de Sanatate pentru stabilirea contributiei de asigurari de sanatate datorata ca urmare a producerii de venituri din profesia de avocat - Decizie nr. 24/R din data de 13.01.2015
Suspendare permis de conducere masura administrativa sau sanctiune contraventionala complementara in cazul prevazut de art. 103 alin 1 lit. c) din OUG nr. 195/2002. - Decizie nr. 381/R din data de 31.03.2014
Motivele si conditiile de admisibilitate ale contestatiei in anulare. Greselile instantei de recurs, care deschid calea contestatiei in anulare sunt greseli de fapt si nu greseli de judecata, de apreciere a probelor. - Decizie nr. 2190/R din data de 29.09.2014
I. Potrivit art. 318 alin. 1 Cod procedura civila: „Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omi - Decizie nr. 3410/R din data de 20.06.2013
Modalitatea de calcul prevazuta la art. 3 lit.z din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este aplicabila tuturor termenelor prevazute de actul normativ care reglementeaza achizitiile publice. - Decizie nr. 957/R din data de 22.10.2010
conteststie la tabelul definitiv al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 2601/sind din data de 12.12.2011
Contestatie impotriva tabeluluipreliminar al creantelor debitoarei SC.I.C. SRL - Sentinta civila nr. 623/sind din data de 01.04.2010
Contestatie in anulare. Admisibilitate. Notiunea de greseala materiala. - Decizie nr. 1019 din data de 28.06.2017
Contesta?ie in anulare. Alegerea de domiciliu dupa comunicarea hotararii. Neindeplinirea condi?iilor art. 317 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedura civila. - Decizie nr. 53 din data de 17.02.2016
Contestatie in anulare. Greseala materiala. - Decizie nr. 4554 din data de 19.11.2012
Contestatia in anulare speciala. Invocarea drept erori materiale a unor greseli de judecata. Inadmisibilitatea contestatiei. - Decizie nr. 790 din data de 28.04.2010
Contestatie in anulare pe temeiul art.317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila. Completarea cadrului procesual cu o parte si pronuntarea asupra caii de atac la acelasi termen, fara citarea respectivei parti, desi nu era reprezentata si nici nu solicitas... - Decizie nr. 297 din data de 24.03.2010
Contestatie in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila - Decizie nr. 469 din data de 21.04.2008
Contestatie in anulare. Termen de exercitare - Decizie nr. 349 din data de 06.09.2007
Contestatie in anulare. Netimbrarea apelului si recursului - Decizie nr. 534 din data de 07.12.2007
Contestatie in anulare. Inadmisibilitatea recursului formulat impotriva deciziei irevocabile pronuntata in contestatie in anulare in raport cu disp. art.317, 318, 320 alin.3 si art.377 Cod procedura civila - Decizie nr. 99 din data de 17.08.2006
Contestatie in anulare. Calitate procesuala activa - Decizie nr. 2000 din data de 18.12.2006