InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL.Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 006 din data de 27.10.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

     
     
     Pe rol fiind judecarea   plangerii  formulata de  petentul   D.B. domiciliat in   impotriva procesului verbal de contraventie  seria, nr incheiat de   IPJ , Serviciul Rutier, prin care a fost sanctionat  cu amenda contraventionala in suma de  603 lei  pentru comiterea contraventiei  prev. de  art 121 al.1   din OUG 195/2002, iar ca masura complementara  retinerea  permisului de conducere.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a   raspuns petentul  D.B.  personal , lipsind  intimata IPJ
     Procedura este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care refera oral  obiectul pricinii, stadiul in care se afla  judecata, modul  de indeplinire a procedurii de citare si masurile  dispuse de instanta, dupa care:
     Se arata ca  plangerea este scutita de taxa de timbru.
     Instanta, in aplicarea dispozitiilor art.159 indice 1 al.4 cod procedura civila privind solutionarea prezentei cauzei, constata ca este competenta general in baza art.126 al.1 din Constitutie, competenta material in baza art.1 al.1 cod procedura civila si teritorial in baza art.32  OG 2/2001
     Petentul depune la dosar  concluzii scrise, nu mai are probe de administrat solicita judecarea cauzei.
     Instanta , in baza art 150 cod procedura civila constata cauza in stare de judecata.
     Petentul, solicita admiterea plangerii  motivat de faptul ca in plansa foto  se vad 3 masini  si nu se stie a cui viteza a fost inregistrata , iar buletinul  de verificare  metrologica este expirat.
     
                                                   J U D E C A T A
     
     Asupra plingerii de fata.
     Petentul   D.B. domiciliat in , a formulat plingere  impotriva procesului verbal de contraventie  seria nr. incheiat de   IPJ , Serviciul Rutier, prin care a fost sanctionat  cu amenda contraventionala in suma de  603 lei  pentru comiterea contraventiei  prev. de  art.121 al.1   din OUG 195/2002, iar ca masura complementara  retinerea  permisului de conducere, solicitind ca prin hotarirea care se va da sa se anuleze procesul verbal si sa fie inlaturate masurile luate impotriva sa.
     In motivarea de fapt a plingerii petentul arata ca a fost sanctionat pe nedrept aratind urmatoarele :
     - viteza mentionata de catre lucratorul de politie nu este cea reala autoturismul pe care il conducea se afla in coloana , incadrat intre alte autovehicule , astfel ca in momentul inregistrarii vitezei, in raza de masurare a aparatului fiind mai multe autovehicule, autovehiculul vizat nu poate fi clar pus in evidenta
     - procesul verbal de contraventie contine mentiuni nereale la incadrarea faptei  deoarece art.121 din OUG 195/2002  a fost aprogat
     - agentul constatator nu a completat instiintarea de plata anexata la procesul verbal
     - nu i s-a adus dovada la data incheierii procesului verbal de contraventie cu privire la valabilitatea aparatului radar.
     Astfel , solicita ca intimata sa depuna la dosar probe certe in sprijinul contraventiei retinute si anume buletinul de verificare metrologica, atestatul operator si precizari cu privire la faptul  ca la incheierea procesului verbal s-au avut in vedere dispozitiile legale privind marja de eroare.
     Plingerea a fost intemeiata in drept pe OUG 195/2002, OUG 63/2006, HG 1391/2006, OUG 69/2007 si deciziile Curtii Constitutionale nr.347 si nr.661/2007.
     La plingere petentul a atasat procesul verbal de contraventie , dovada eliberata de IPJ, serviciul rutier si copie de pe cartea de identitate.
     Prin intimpinarea depusa la dosar intimata a solicitat respingerea plingerii ca neintemeiata.
     A aratat ca la data de 19.08.2011 orele 18:38 petentul in timp ce conducea autoturismul pe DN 2 E 85 in afara localitatii R. a fost depistat de aparatul radar cu viteza de 160 km/h.
     In sprijinul intimpinarii petenta a atasat certificatul de cazier auto , plansa fotografica, buletinul de verificare metrologica si atestat operator.
     La data solutionarii plingerii petentul a solicitat anularea procesului verbal de contraventie deoarece din plansa fotografica rezulta ca in acelasi timp au fost fotografiate mai multe autoturisme si nu exista certitudine cu privire la care din acestea se refera viteza mentionata in procesul verbal de contraventie.
     Analizind actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :
     La data de 19.08.2011 agentul de politie rutiera P.V. din cadrul Politiei rutiere a intocmit procesul verbal de contraventie seria nr. prin care a aplicat petentului 9 puncte amenda, respectiv 603 lei conform art.121 al.1 din ROUG 195/2002 cu art.102 din OUG 195/2002.
     A retinut ca la data respectiva , la orele 18:35 , pe DN 2 E 85 , in afara localitatii R. , petentul a condus autoturismul   avind viteza de 160 km/h.
     Procesul verbal de contraventie a fost semnat cu mentiunea ca nu conducea cu aceasta viteza .
     Privind motivele de anulare a procesului verbal de contraventie  ce vizeaza incadrarea faptei , valabilitatea aparatului radar si atestatul operator , acestea nu sint retinute de instanta ca intemeiate.
     Verificind in ansamblu probele aduse de intimata in sprijinul contraventiei retinuta in sarcina petentului, instanta apreciaza ca exista un dubiu cu privire la viteza inregistrata deoarece din plansa foto rezulta ca in raza de masurare a aparatului nu exista numai autoturismul condus de petent, dubiu care ii profita acestuia conform practicii judiciare in materie si jurisprudentei CEDO.
     In concluzie  , instanta va admite plingerea si va anula procesul verbal de contraventie seria . nr.. din . incheiat de intimata prin care petentul a fost sanctionat cu 9 puncte amenda si ca masura complementara retinerea permisului de conducere.
                                          Pentru aceste motive
                                                In numele legii
                                                    Hotaraste:
     Admite plingerea formulata de  petentul   D.B. domiciliat in   , CNP, in contradictor cu intimata IPJ , si in consecinta:
      Anuleaza procesul verbal de contraventie  seria nr. incheiat de   IPJ - Serviciul Rutier, prin care a fost sanctionat petentul  cu 9 puncte amenda  - 603 lei conform art.121 al.1   din ROUG 195/2002 cu art.102 din OUG 195/2002 si ca masura complementara  retinerea  permisului de conducere .
     Definitiva si irevocabila.
     Pronuntata in sedinta publica azi.
               Presedinte,                                     
     
     
     
     
           
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007