InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL.Fond funciar

(Sentinta civila nr. 002 din data de 27.10.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu SaratPe rol judecarea  actiunii civile avand ca obiect - fond funciar formulata de reclamantii B T  si B C M  ambii domiciliati in P str.P M nr.  jud.A  in contradictoriu cu paratii CI,  C I  ambii domiciliati in P , Bdul I.C. B , nr.  bl.  et.,  ap.  jud. ,  M C  domiciliat in P Bdul P bl. , sc. , et. , ap.  jud.A , C  L  B  pentru aplicarea legii fondului funciar si C J  A  pentru aplicarea legii fondului funciar.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns:
- paratii  CI si CI  personal, lipsind
- reclamant  - BCM
 - reclamant  - BT
- parat  - C   L    B  PENTRU APLICAREA FONDULUI FUNCIAR 
 - parat  - C  J  PENTRU APLICAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR A
 - parat  - M C
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, cauza  fiind amanata fata de cererea reclamantului  B T  ce din motive medicale nu s-a putut prezenta, la dosar reclamantul B T  a depus cerere de acordare a unui nou termen de judecata, intrucat  se afla la Judecatoria C depunand in acest sens copia incheierii de sedinta in dosarul nr. , dupa care:
Parata CI  invedereaza ca nu este de acord cu cererea formulata de reclamantul B T, solicita judecarea cauzei, intrucat cererea nu se justifica si nici nu si-a angajat aparator.
Paratul C I  precizeaza ca cererea reclamantului are scopul de a tervigersa cauza, solicitand judecarea cauzei.
Instanta apreciaza ca cererea formulata de reclamantul B T  nu se jusitifica, scopul formularii cererii este acela de a tergiversa cauza, avand in vedere si nenumaratele cereri formulate si la Judecatoria P apreciaza cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe exceptia autoritatii de lucru judecata.
Parata C I  invedereaza ca a invocat exeptia autoritatii de lucru judecat si lipsa de interes a acestei , intrucat actiunea de fata, privind anularea titulului de proprietate pe numele autorului  V P , a mai fost analizata in mai multe cauze pentru care exista hotarari judecatoresti definitive si irevocabile asa cum rezulta si din sentinta civila pronuntata in dosarul nr.  a Judecatoriei P atasat prezentei cauze. Mai arata ca la fila   dosar exista sentinta penala nr.  prin care reclamantul B T  a fost condamnat cu suspendare si obligat sa respecte dreptul de proprietate al autorilor sai. In ce priveste  revendicarea a unor presupuse suprafete de teren pe care le-ar detine reclamantii si pe care pretind ca paratii le-ar fi ocupat abuziv, solicita a se constata ca prin sentinta civila nr.  pronuntata in dosarul nr.  a Judecatoriei P sentinta ce se afla la fila 383,  a fost respinsa actiunea si aceasta a intrat in puterea autoritatii de lucru judecat.
Solicita respingerea actiunii formulata de reclamanti, intrucat este o actiune cu scopul de hartuire, inaintata cu rea credinta, solicitand aplicarea dispozitiilor art,108 1, 1 a cod procedura civila, cu suma maxima prevazuta de lege, avand in vedere multitudinea proceselor intentate de acestia. De asemnea solicita obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata, in suma de 1229,94 leireprezentand cheltuieli de deplasare, de la declansarea proceselor,  depunand in acest sens justificari.
Paratul C I  achieseaza la punctul de vedere al paratei C I.

JUDECATA:

     Asupra actiunii civile de fata.
     Reclamantii B T si B C M  ambii domiciliati in P str.P  M, nr. , jud.A , au chemat in judecata pe paratii  V V  domiciliata in P  , strada P C  , nr.  , judetul A , C I  si  CI  ambii domiciliati in P, Bdul I.C.   nr. , bl. , et. , ap.  jud.A , M C  domiciliat in P , Bdul P , bl. , sc , et. , ap. , jud.A , C  L   B  pentru aplicarea legii fondului funciar si C J  A  pentru aplicarea legii fondului funciar, solicitind ca prin sentinta ce se va da sa se constate nulitatea absoluta a actelor juridice folosite  de familia V  P  , V si fiica lor C I, la reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legilor 18/1991, nr.1/2000, nr.10/2001 si nr.247/2005 , si anume : titlul de proprietate nr.  extras de carte funciara nr.  inregistrat la B  de C F  nr. , adeverinta nr.  eliberata de Primaria P adeverinta nr.  a CAP B , adeverinta nr.  si procesul verbal de punere in posesie , adeverinta nr.  a CAP B  si expertiza tehnica din dosarul nr. , sentinta civila nr.  a Judecatoriei P.
     Deasemeni reclamantii au mai aratat ca piritii C I  si C I  i-au ocupat abuziv suprafata de 1000 m.p. teren gradina casei in tarla 38, repartizat  conform Legii 18/1991 precum si suprafata de 400 m.p. conform contractului de vinzare cumparare nr.  si nr.724 m.p.  in tarlaua 38.
     In motivarea de fapt reclamantul B T  arata ca a detinut o casa si suprafata de 2030 m.p. in strada P G  nr. , iar prin Decretul 151/1971 a fost demolat.
     A mai aratat reclamantul ca impreuna cu parintii sai T L  si A  a cumparat casa de la Z I  cu 3000 m curtea casei, terenul in litigiu, plus 726 m.p. in tarlaua 38.
     Reclamantul B C  a precizat ca si-a vindut un apartament in P  si a cumparat 1/2 din casa bunicului sau T A  din strada P M , nr. , cu 150 m.p. constructii, iar prin contractul de vinzare cumparare nr.  a mai cumparat suprafata de 3775 m.p. de la P I .
     Mai arata reclamantii ca numitii V P  si V  au obtinut 3 titluri de proprietate in baza unor acte false dupa care a obtinut o hotarire irevocabila prin care s-au anulat contractele de vinzare cumparare intre BT si P I  pentru suprafata de 3800 m.p. , terenul in litigiu, si contractul de vinzare cumparare nr.  intre P I  si B C .
     Pentru motivele aratate , reclamantii au solicitat sa se constate nulitatea actelor mentionate asa cum au solicitat, cu cheltuieli de judecata.
     La data de   a intervenit decesul piritei V V  avind ca mostenitori pe pirita C I in calitate de fiica.
     Piritii C I  si C I  prin intimpinarea depusa la dosar au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat a reclamantilor si exceptia lipsei de interes a acestora in promovarea acestei actiuni.
     Au aratat piritii ca reclamantii au promovat numeroase actiuni impotriva lor si a membrilor familiei lor, in cele mai mult dintre ele avind acelasi obiect si intre aceleasi parti, motiv pentru care au fost respinse ca avind autoritate de lucru judecat.
     Prin intimpinarea depusa la dosar de piritul M C  a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive fata de obiectul cererii reclamantilor.
     Actiunea s-a inregistrat la Judecatoria P  la data de   iar prin incheierea nr.  a ICCJ a dispus stramutarea cauzei la Judecatoria R S.
     Verificind continutul inscrisurilor existente la dosar, instanta a constatat ca in intervalul de timp de la data cind piritii au invocat exceptiile mentionate mai sus si pina la data stramutarii cauzei , aceste exceptii nu au fost puse in discutia partilor , desi s-au incuviintat probatoriile.
     La termenul de judecata din data de   au fost prezenti personal reclamantul B T  si piritii C I  si C I  , ocazie cu care instanta a pus in discutia partilor exceptiile invocate.
     Cu privire la exceptiile invocate de piritii C I  si C I  , reclamantul prezent , precum si reclamantul B C M  , care a lipsit , si-au spus punctul de vedere in scris prin intimpinarile depuse la dosar, iar asupra exceptiei invocata de piritul M C,  reclamantul B T si-a exprimat punctul sau de vedere oral in fata instantei de judecata.
     Examinind amplul material probator administrat in cauza , in legatura cu exceptiile invocate, instanta a retinut urmatoarele :
     Actiunea promovata de reclamanti cuprinde 2 capete de cerere , si anume : sa se constate nulitatea unui titlu de proprietate emis in baza Legii 18/1991 si altor inscrisuri , precum si revendicarea unor suprafete de teren din intravilanul mun.P  si lipsa de folosinta pentru acestea.
     Asa cum rezulta din actele dosarului reclamantii au promovat numeroase actiuni , atit impotriva autorilor piritilor CI  si CI  , cit si impotriva acestora din urma.
     Astfel , reclamantul B T , alaturi de fiul sau B C M , au mai solicitat desfiintarea acelorasi acte, apreciindu-le ca fiind false , iar Judecatoria P  prin sentinta civila nr.  a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active si pe cale de consecinta a respins actiunea.
     Aceasta sentinta a ramas irevocabila prin decizi civila nr.  a Tribunalului P  , prin respingerea recursului.
     Din considerentele acestei sentinte rezulta ca cererea reclamantului  B CM  in calitate de intervenient a fost respinsa pe exceptia autoritatii de lucru judecat , iar cererea reclamantului B T pe exceptia lipsei calitatii sale procesuale active.
     Apararea reclamantilor sub aspectul ca in cauza nu opereaza exceptia autoritatii de lucru judecat pentru faptul ca BCM nu a fost parte in acest litigiu , nu poate fi retinuta de catre instanta , pentru urmatoarele considerente:
     Reclamantul BCM a avut calitatea de intervenient iar cererea a fost respinsa pe exceptia autoritatii de lucru judecat printr-o incheiere motivata in cursul judecatii, asa cum rezulta din considerentele sentintei civile nr.  a Judecatoriei P, solutie mentinuta prin decizia civila nr.  a Tribunalului P.
     Referitor la capatul de cerere privind revendicarea formulata de catre reclamanti , din examinarea inscrisurilor depuse la dosar de parti , s-au retinut urmatoarele :
     Prin sentinta civila nr.  a Judecatoriei P  , s-a respins actiunea reclamantilor B T  si B M , si s-a admis cererea de interventie a piritei C I  prin care s-a constatat  dreptul sau de proprietate pentru suprafata de 1000 m.p. ce face parte din suprafata de 7200 m.p. conform actului de vinzare cumparare nr.  incheiat in baza titlului de proprietate nr.  (a carei nulitate se solicita a se constata prin actiunea de fata).
     Aceasta sentinta a ramas irevocabila prin decizia civila nr.  ponuntata de Tribunalul A.
      Potrivit art.1201 cod civil , este autoritate de lucru judecat , atunci cind a doua cerere are acelasi obiect , este intemeiata pe aceiasi cauza si este intre aceleasi parti , facuta intre ele si in contra lor , in aceiasi calitate.
     Fata de dispozitiile legale mentionate mai sus , instanta apreciaza ca exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de piritii C I  si C I  este intemeiata , urmind a o admite , si pe cale de consecinta va respinge actiunea reclamantilor pentru acest considerent, in contradictor cu piritii CI , CI , Comisia locala de fond funciar B  si Comisia judeteana A de fond funciar.
     In aceasta situatie instanta apreciaza ca nu se mai impune a analiza si exceptia lipsei de interes a reclamantilor invocata de catre piritii C I  si C I  si deasemeni , fata de considerentele de mai sus privind revendicarea , instanta apreciaza ca nu se mai impune a se analiza si capatul de cerere  solicitat de reclamanti privind lipsa de folosinta a terenului revendicat.
     Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de piritul M C  reclamantul B T  a precizat instantei la termenul din data de   ca l-a chemat in judecata pe pirit pentru a raspunde in fata instantei intrucit este expert  in specialitatea cadastru iar documentatia cadastrala intocmita de acesta nu corespunde realitatii din teren iar pe baza acestei documentatii s-a incheiat contractul de vinzare cumparare intre VV si piritii C I  si C I.
     Prin calitate procesuala se intelege interesul indreptatit al unei persoane de a cere concursul justitiei ce izvoraste din incalcarea unui drept propriu sau dintr-un raport recunoscut de lege de conexitate cu acel drept.
     In situatia analizata reclamantii nu au justificat ce drept propriu  le-a incalcat piritul prin intocmirea documentatiei de cadastru , motiv pentru care in temeiul art.161 al.1 cod procedura civila , instanta va admite exceptia invocata si pe cale de consecinta va respinge actiunea in contractor cu piritul M C.
     In baza art.274 cod procedura civila va obliga reclamantii in solidar la 1229 lei cheltuieli de judecata catre piritii C I  si C I  , conform actelor justificative depuse la dosar.
     Pentru aceste motive
     In numele legii
     Hotaraste:
     Admis exceptiile.
     Respinge actiunea avand ca obiect - fond funciar formulata de reclamantii B T  si B C M  ambii domiciliati in Pi , str.P M , nr. , jud.A  in contradictoriu cu paratii C I, C I  ambii domiciliati in P , Bdul I.C. B nr. , bl. , et. , ap. , jud.A , Comisia Locala Br pentru aplicarea legii fondului funciar si Comisia Judeteana A  pentru aplicarea legii fondului funciar, ca avind autoritate de lucru judecat.
     Respinge actiunea reclamantilor B T  si B C M  in contradictoriu cu paratul M C  domiciliat in P , Bdul P bl.B , sc. , et. , ap. , jud.A , pentru lipsa calitatii procesuale pasive a piritului.
     Obliga reclamantii in solidar la 1229 lei cheltuieli de judecata catre piritii C   I  si C I. 
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi 
                        Presedinte,                                    Grefier,
                  
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010