InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Reconstituire vechime in munca

(Sentinta civila nr. 429 din data de 19.07.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat     Pe rol fiind judecarea cererii formulata de petenta, prin care solicita reconstituirea vechimii in munca.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a lipsit petenta
     S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, cererea este scutita de taxa de timbru si se afla la primul termen de judecata, petenta a solicitat judecarea in lipsa,dupa care :
     Instanta din oficiu ridica exceptia necompetentei de solutionare a cauzei raportat la faptul ca din luna ianuarie 2011 dispozitiile Decretului nr.92/1976 au fost abrogate si potrivit dispozitiilor art.296 in Legea 53/2003 asa cum au fost modificate prin OUG 43/2008 se stipuleaza ca vechimea in munca dupa abrogarea Decretului nr.92/1976 se reconstituie persoanelor care nu poseda carnet de munca de instanta competenta sa solutioneze conflictele de munca.
     Coroborand dispozitiile art.296 din Codul Muncii cu cele ale art.2 din Codul de procedura civila,instant ramane in pronuntare pe exceptie:
     
     
      JUDECATA ,
     
     
     Asupra cauzei civile de fata:
     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de  sub nr., reclamanta a solicitat sa i se reconstituie vechimea in munca.
     In motivarea cererii, reclamanta arata ca in intervalul  01.12.1976-20.04.1992 a fost angajata la, asa cum rezulta din adeverinta nr. care cuprinde toata perioada in care a fost angajata si care era cuprinsa in carnetul de munca seria B.C., pe care nu il mai detine intrucat l-a pierdut.
     A solicitat societatii eliberarea unui duplicat al carnetului de munca sar nu i s-a eliberat decat adeverinta nr.. 
     In anul 2007 s-a angajat ca agent postal, ocazie cu care, la intocmirea dosarului de salariat a depus adeverinta nr. privind vechimea in munca pe care unitatea nu a luat-o in considerare si nu beneficiaza de sporul de vechime aferent perioadei lucrate anterior.
     Conform dispozitiilor art. 1591  al. 4  C.p.c. asa cum a fost introdus prin legea nr. 202/2010, la prima zi de infatisare judecatorul este obligat, din oficiu, sa verifice si sa stabileasca daca instanta sesizata este competenta general, material si teritorial sa judece pricina.
     La termenul de judecata din data de, cand procedura de citare a partii a fost legal indeplinita, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei  materiale  a Judecatoriei 
     Instanta a ramas in pronuntare asupra exceptiei necompetentei materiale  a Judecatoriei, avand in vedere dispozitiile art. 137 C.p.c. potrivit carora instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond  a pricinii.
     Analizand exceptia invocata, instanta retine ca:
     Prin Dec. nr. 92/1976 ( abrogat din data de 1.01.2011) privind carnetul de munca se statua ca cererea pentru reconstituirea vechimii in munca se adreseaza comisiei pentru reconstituirea vechimii in munca,  competente (art.16) Conform art. 17 din actul normativ mentionat, impotriva procesului verbal se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala functioneaza comisia.
     Conform al. 1 al art. 296 din Legea nr. 53/2003 modificata prin OUG nr. 148/2008, vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se probeaza cu carnetul de munca.
     In al. 2 al art. 296 se prevede ca dupa data abrogarii Dec. nr. 92/1976 privind vechimea in munca, cu modificarile ulterioare,  vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca pe baza inscrisurilor ori a altor probe din care sa rezulte ca exista raporturi de munca.
     Conform dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. c  din C.p.c.  instanta competenta sa judece conflictele de munca este tribunalul.
     In conditiile abrogarii Dec. nr. 92/1976 (care a avut loc la data de 1.01.2011, potrivit art. 298 din Legea nr. 53/2003 modif), coroborand dispozitiile art. 296 al. 2  din Legea nr. 53/2003 modificata,  cu cele ale art. 2 pct. 1 lit. c din  C.p.c. instanta competenta sa se pronunte asupra cererilor privind reconstituirea in munca introduse dupa data de 1.01.2011, este tribunalul, imprejurare ce rezulta din interpretarea per a contrario a dispozitiilor al. 3 al art. 296 din legea nr. 53/2003 modificata  prin OUG nr. 148/2008.
     Avand in vedere cele ce preced, precum si imprejurarea ca ne aflam in prezenta unui caz de necompetenta de ordine publica, fapt ce rezulta din prevederile art. 159 al.1 pct. 2 C.p.c. , instanta apreciaza exceptia intemeiata, urmand sa o admita, iar in baza art. 158 al. 3 C.p.c. va declina competenta de  solutionare a cauzei  in favoarea Tribunalului  Buzau.
     
     
     
        Pentru aceste motive
     In numele legii
     HOTARASTE:
     
     Admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei.
     Declina competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamanta  in favoarea Tribunalului  .  
     Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
     Pronuntata in sedinta publica astazi,
     
         

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011