InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 435 din data de 19.07.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat


Pe rol fiind judecarea actiunii civile avand ca obiect obligatia de a face formulata de reclamantul L. V.,  in contradictoriu cu paratii
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns  reclamantul personal si asistat de avocat si parata, lipsind paratul.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, actiunea a fost timbrata cu suma de 85 lei taxa judiciara de timbru si timbru judiciar in valoare de 1,5 lei,cauza fiind amanata pentru a se solicita relatii de la OCPI si pentru ca reclamantul sa completeze taxa judiciara de timbru la valoarea terenului din chitanta sub semnatura privata aflata la fila 6 dosar, OCPI a comunicat relatiile solicitate de instanta, dupa care :
     Avocat pentru reclamant, depune la dosar chitanta in suma de 41 lei reprezentand diferenta taxa timbru, nu mai are probe de administrat in cauza, solicita cuvantul in fond.
     Parata, precizeaza ca stie pentru ce a fost chemata in judecata, a vandut terenul reclamantului, este de acord cu actiunea.
     Instanta in baza art.150 Cod procedura civila, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.
     Avocat pentru reclamant, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si a se constata ca reclamantul a obtinut dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren descrisa in actiune si vecinatatile mentionate in contractul autentic de vanzare- cumparare si titlul de proprietate, a se pronunta o hotarare care sa tina loc de act de vanzare cumparare avandu-se in vedere probele dosarului. Apreciaza actiunea ca fiind admisibila. Nu solicita cheltuieli de judecata.
     Parata, este de acord cu actiunea.
     
                                                     JUDECATA,
     
            La data de 11.02.2011, reclamantul a  chemat in judecata pe paratii, solicitand ca pe baza probelor ce se vor administra sa se constate ca in baza unei conventii de vanzare cumparare, a dobandit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 3700 m.p. teren categoria arabil, situat in extravilanul com., jud. tarlaua 16/5, parcela 176  si sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare cu referire la imobilul mentionat.
Reclamantul a luat in posesie terenul si a platit in pretul.
Arata ca desi a facut nenumarate demersuri  pentru ca paratii sa-si indeplineasca obligatia asumata prin conventia de instrainare, aceea  de  a se prezenta la notar pentru incheierea actelor in forma autentica anterior  datei de 31.12.2010, acestia nu au dat curs cererilor sale.
In drept cererea a fost intemeiata de dispozitiile art. 111 C.pr.civila, art. 1073 si urm. C. civil, art. 5 al. 2 -titlul X  din Legea nr. 247/2005
Cererea  a fost legal timbrata.
     In motivarea cererii, reclamantul a depus la dosar inscrisuri : copia actului intitulat "chitanta" (fila 6), notificare inaintata prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc  , din data de 1.02.2011 (fila 7), incheiere de certificare nr. 760/8.02.2011 emisa de Biroul Notarului Public (fila 8), titlu de proprietate nr. 58152/15/14.02.1994 (fila 9), contract de partaj voluntar autentificat sub nr. 697/1994 de fostul Notariat de Stat Local (fila 10), contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3715/05.07.2002 de Biroul Notarial Individual (fila 12), adeverinta nr. 110/8.02.2011 a Consiliului Local (fila 13), taxa timbru (filele 14, 23), certificat de atestare fiscala nr. 85/09.03.2011 emis de Primaria (fila 18).
     Din oficiu instanta a dispus o adresa catre OCPI, care prin adresa nr. 10583/15.03.2011- ca pentru imobilul teren in suprafata de 3700 m.p. de la data de 1.01.1998 si pana in prezent, pe numele nu au fost inscrise sarcini.
     Paratii, desi legal citati,  nu au formulat intampinare.
In baza art. 167 C.p.c. instanta admite proba cu acte.
     In raport de probele administrate in cauza instanta retine ca paratii  au dobandit suprafata de 3700 m.p. teren categoria arabil situat in tarlaua 16/5, parcela 176 ,  in anul 2002, prin act autentic de vanzare-cumparare, de la numitii, care la randul lor il dobandira printr-un act de partaj voluntar ( nr. 697/1994) a averii succesorale ramase de pe urma defunctului, privind suprafata de 6,25 ha. teren situat pe raza loc., reconstituit in baza titlului de proprietate nr. 58152/15/14.02.1994.
     In baza actelor din dosar  si a sustinerilor partilor, instanta retine ca intre reclamant , in calitate de cumparator si parati, in calitate de vanzatori,  s-a incheiat la data de 15.10.2010 un inscris intitulat "chitanta" prin care acestea  au convenit vanzarea-cumpararea unei suprafete de 3700 m.p. teren categoria arabil, situat in extravilanul com. pretul vanzarii  si ca incheierea  contractul de vanzare-cumparare in forma autentica sa se faca pana la data de 31.12.2010, asumandu-si o obligatie de a face.
     De la data incheierii conventiei de instrainare a terenului, reclamantul a platit pretul si a preluat bunul,  avand stapanirea lui , iar paratii au recunoscut in instanta dreptul reclamantului la actiune si au solicitat sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare -cumparare.
     Din situatia de fapt expusa, instanta retine  ca  reclamantul  si-a indeplinit obligatiile asumate prin antecontract - a achitat pretul si a facut demersuri pentru incheierea contractului in forma autentica notificand paratii sa se prezinte la notar -  iar incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica nu s-a putut perfecta din culpa paratilor, care nu au raspuns acestor solicitari.
     Instanta retine ca reclamantul si-a indeplinit exact obligatiile asumate prin conventia de vanzare intitulata "chitanta",   pana la momentul stabilit pentru incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare.
      Potrivit art. 5 alin. (2) din Titlul X al Legii nr. 247/2005 "in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract".
     Cum reclamantul si-a indeplinit integral obligatiile asumate prin promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare intitulata "chitanta",  cu respectarea dispozitiilor legale citate, avand in vedere si pozitia paratilor care recunosc in totalitate pretentiile reclamantului, instanta va pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
     Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
      Pentru aceste motive
                       In numele legii
                Hotaraste:
     Admite actiunea.
     Costata ca reclamantul a cumparat de la paratii suprafata de 3700 m.p. teren categoria de folosinta "arabil", situat in extravilanul comunei in tarlaua 16/5, parcela 176, intre vecinii : la Nord:, la Sud:,  la Est :, la Vest :, in baza inscrisului sub semnatura privata intitulat "chitanta" , din data de 15.10. 2010, contra sumei de 1500 lei.
     Prezenta  tine loc de contract.
     Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii,  un exemplar se va comunica a A.F.P.C..
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica astazi,
     
            

     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011