Jurisprudenta Curtea de Apel Craiova


Spete afisate: de la 1 la 20 din 1108 pronuntate de Curtea de Apel Craiova


Eroare de fapt principala, art. 30 alin. 1 Cod penal. Necunoasterea de catre inculpat a imprejurarii ca produsele detinute aveau in compozitie substante de natura a se incadra in categoria drogurilor. Temeiul achitarii. Cerere de judecare a cauzei potriv
Decizie nr. 168 din data de 09.02.2015 | Domeniu:
Infractiunea prev. de art.8 din Legea nr. 39/2009. Conditii privind tipicitatea. Achitare
Decizie nr. 483 din data de 06.04.2015 | Domeniu:
Neagravarea situatiei inculpatului in propria cale de atac. Critici formulate in apel privind reindividualizarea pedepsei amenzii.
Decizie nr. 345 din data de 13.03.2015 | Domeniu:


Tentativa la infractiunea de furt. Conditii.

Decizie nr. 449 din data de 31.03.2015 | Domeniu: Furt
Legea nr. 302/2004. Transferarea persoanelor condamnate. Persoana detinuta intr-un stat membru, in executarea unei pedeapse aplicate printr-o hotarare a instantelor romane, recunoscuta de statul strain. Cerere de recunoastere si transfer a persoanei conda
Decizie nr. 9 din data de 22.01.2015 | Domeniu:
. Regimul juridic al suspendarii sub supraveghere dispusa potrivit Codului Penal de la 1969. Revocare pentru savarsirea unei infractiuni in termenul de incercare. Neindepinirea conditiilor prevazute de art. 41 Cod penal pentru existenta primului termen al
Decizie nr. 175 din data de 11.02.2015 | Domeniu:
Propunere de arestare preventiva. Nerespectarea dispozitiilor privind citarea inculpatei si prezenta obligatorie a acesteia la solutionarea propunerii de arestare.
Decizie nr. 121 din data de 25.03.2015 | Domeniu:
Incheierea intermediara pronuntata in conditiile dispozitiilor art. 345 alin. 1 Cod de procedura penala. Contestatie inadmisibila.
Hotarare nr. 51 din data de 09.02.2015 | Domeniu:
Apel declarat impotriva incheierii de solutionare a cererii de reexaminare amenda judiciara.. Inadmisibilitate.
Decizie nr. 296 din data de 03.03.2015 | Domeniu:


Decizie de impunere privind plata TVA si a majorarilor de intarziere. Vanzari succesive de imobile. Activitate economica de exploatare cu caracter de continuitate in sensul art.127 alin.2 Cod fiscal.

Sentinta civila nr. 283 din data de 11.07.2014 | Domeniu:
Obligatia autoritatii publice de a solicita clarificari operatorului economic ce a ofertat un pret aparent neobisnuit de scazut. Respectarea principiului nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.
Decizie nr. 2300 din data de 17.04.2015 | Domeniu:
Decizie de impunere privind plata impozitului pe teren si a penalitatilor de intarziere. Incadrarea imobilelor in extravilanul localitatii ca urmare a unei hotarari a consiliului local. Emiterea unei noi decizii de impunere in urma unui control financiar
Decizie nr. 7448 din data de 08.12.2014 | Domeniu:
Raportul vizitei de verificare la fata locului. Inadmisibilitatea actiunii in contencios administrativ avand ca obiect anularea raportului vizitei de verificare la fata locului si a adresei prin care a fost respinsa contestatia impotriva respectivului rap
Decizie nr. 1802 din data de 12.05.2015 | Domeniu:
Exceptie de nelegalitate. Neintroducerea in cauza a emitentului actului a carui nelegalitate se invoca.
Decizie nr. 1384 din data de 02.04.2015 | Domeniu:
Contestatia la executare prevazuta de art. 711 si urmatoarele Noul Cod de Procedura Civila. Cai de atac. Recurs inadmisibil.
Decizie nr. 123 din data de 12.05.2015 | Domeniu: Contestatie la executare
Inchiderea procedurii in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006. Conditii.
Decizie nr. 315 din data de 29.04.2015 | Domeniu:
Distribuirea sumelor obtinute din valorificarea bunurilor grevate de ipoteci, gaj sau alte garantii reale imobiliare ori drepturi de retentie. Provizionarea din aceste sume. Incompatibilitate cu ordinea prevazuta de art. 121 din Legea nr. 85/2006.
Decizie nr. 269 din data de 16.04.2015 | Domeniu:


Cerere a debitorului de deschidere a procedurii simplificate. Nedepunerea documentelor prevazute de art.67 alin.1 lit. a - g, k ,l , m din Legea nr. 85/2014. Sanctiune. Depunerea in apel. Efecte.

Decizie nr. 289 din data de 23.04.2015 | Domeniu:
Contestarea raportului administratorului judiciar cuprinzand descrierea activitatii curente a debitorului in perioada de observatie si platile efectuate. Inadmisibilitate. Investirea instantei prin simpla solicitare de anulare a masurii de achitare a sume
Decizie nr. 286 din data de 23.04.2015 | Domeniu:
Angajat in sistemul administratiei penitenciarelor. Promovarea in functia de asistent medical cu studii superioare in grad principal
Decizie nr. 2117 din data de 04.06.2015 | Domeniu:

Spete afisate: de la 1 la 20 din 1108 pronuntate de Curtea de Apel Craiova
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]